Bihulemix


 

Bihulemixen inneholder en unik sammensetning av de mest betennelseshemmende eteriske oljene. Når flere eteriske oljer blandes, forsterkes de individuelle egenskapene til hver enkelt olje, nye komposisjoner blir dannet. De kjemiske komponentene i oljene 

harmoniserer og skaper en ny kraftfull virkning. De virker såkalt synergisk som betyr at blandingen av flere virker sterkere enn summen av hver individuelle olje. 

 

Tysk kamille er en av de viktigste betennelseshemmende oljene på grunn av sitt innhold av azulen som er en kraftig betennelseshemmende komponent. 

 

Denne smøres på hver time det første døgnet og deretter 3-5 ganger pr dag. Hvis man starter opp med oljen tidlig i forløpet, er sjansen stor for å få stoppet betennelsen før den setter seg eller bryter helt ut.

 

Dette er et alternativ eller tillegg til skolemedisin. Alltid rådfør deg med din lege.

 

Inneholder tysk kamille (*), immortelle (*), pistasjeblad (**), eucalyptus citriodora (*) med flere (*) og er blandet ut i tamanu (*) og tistelolje (*).

 

* = Fra økologisk dyrkede planter.

**= Fra viltvoksende planter.

 


 

AROMACEA

 

Po Box 65

0705  Oslo

Norway

NS